Fiscal

La Declaració de la Renda és personal, per aquest motiu necessitem certa informació sobre vostè per poder analitzar-la i garantir una millor gestió de la seva Declaració de la Renda 2015 i impedir que pagui més IRPF del que li correspon. Qui ha de fer la Declaració de la Renda? Totes les persones que compleixin els […]

La recentment modificada Llei 26/2014, canvia, entre altres, les retencions o pagaments a compte de l’IRPF per als propers anys, que en termes generals es caracteritza per una tendència a la baixa. Cliqueu per veure el quadre publicat per l’Agéncia Tributària… Quadre de retencions i ingressos a compte de l’IRPF en 2015 i 2016

CINC MESURES RÀPIDES PER REDUIR l’IRPF ABANS DE FINAL D’ANY. 1-PLA DE PENSIONS. Us podeu estalviar fins a 46 de cada 100 euros aportats. 2-VIVENDA HABITUAL (comprada abans del 2013) El màxim d’inversió anual és de 9.040 euros i té una deducció del 15%. 3-ESPERAR FINS AL 2016. Si voleu vendre accions o immobles millor […]

En data 11 de juliol ha estat publicat en el BOE el “Real Decreto 9/2015, de 10 de Julio, de medidas Urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas y otras medidas de caràcter económico”. La principal modificació és la reducció dels tipus de […]

                La Declaració de la Renda és obligatòria per a totes les persones que compleixin els següents supòsits: Ingressos anuals de 22.000 € o més, realitzats per un sol pagador. Ingressos anuals d’11.200 € o més, realitzats per més d’un pagador. Ingressos anuals de 1.500 € o més, com […]

  • 1
  • 2