La Declaració de la Renda és personal, per aquest motiu necessitem certa informació sobre vostè per poder analitzar-la i garantir una millor gestió de la seva Declaració de la Renda 2021 i impedir que pagui més IRPF del que li correspon. Ja pot preparar tota la documentació relativa a: Ingressos personals: Certificat de treball. Certificat […]

La Declaració de la Renda és personal, per aquest motiu necessitem certa informació sobre vostè per poder analitzar-la i garantir una millor gestió de la seva Declaració de la Renda 2018 i impedir que pagui més IRPF del que li correspon. Qui ha de fer la Declaració de la Renda? Totes les persones que compleixin els casos […]

Aquest és el CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS 2019 a CATALUNYA, publicat recentment i, que pot ser d’utilitat per confeccionar la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral. A part de tots aquests 12 dies feiners que seran festius, els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals. Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2019 les següents: 1 […]

Aquest és el CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS 2018 a CATALUNYA, publicat recentment i, que pot ser d’utilitat per confeccionar la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral. A part de tots aquests dies feiners que seran festius, els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals. Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 les següents: 1 de […]

La Inspecció de Treball concreta que el control del registre de la jornada no és una obligació exigible per a les contractacions a temps complet. Us informem que les derreres sentències del Tribunal Suprem estableixen que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària per a les contractacions a temps […]