LABORAL

Oferim assessorament personalitzat per empreses, autònoms i particulars, en aspectes vinculats al món laboral: assessorament, consultoria, gestions i tràmits de temes legals i administratius, dins del camp del Dret Social, incloses les prestacions contributives i no contributives.

 • Altes d’empresa i la seva legalització davant dels diferents organismes oficials.
 • Contractació laboral.
 • Afiliació a la Seguretat Social.
 • Confecció de nòmines.
 • Cotització a la Seguretat Social: TC1 i TC2.
 • Tramitació de parts de malaltia comuna i parts d’accident.
 • Alta en el Règim Especial Autònoms.
 • Alta en el Règim Especial Empleades de la llar.
 • Subscripció al Conveni Especial amb la Seguretat Social.
 • Estudi i previsió de jubilacions.
 • Expedients davant la Seguretat Social d’Incapacitat Temporal, Maternitat, Paternitat, Invalidesa, Jubilació i Viduïtat.
 • Gestió i capitalització d’atur.
 • Assessorament en matèria Laboral i Seguretat Social.