COMPTABLE

Servei imprescindible per a la realització òptima de la comptabilitat d’empreses i autònoms.

  • Realització de totes les obligacions comptables de la societat d’acord amb el Pla Comptable. Aquest servei s’adapta a les necessitats de cada client.
  • Impost societats.
  • Dipòsit de comptes anuals al Registre Mercantil.
  • Legalització de llibres oficials al Registre Mercantil.
  • Assessorament comptable.

demaneu pressupost