La Declaració de la Renda és obligatòria per a totes les persones que compleixin els següents supòsits: Ingressos anuals de 22.000 € o més, realitzats per un sol pagador. Ingressos anuals d’11.200 € o més, realitzats per més d’un pagador. Ingressos anuals de 1.500 € o més, com […]

NORMATIVA D’APLICACIÓ: – Directiva 2010/45/UE, de 13 de juliol de 2010, per la que es modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema comú de l’Impost sobre el Valor Afegit, en el que respecta a les normes de facturació. – Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen […]

El calendari 2015 de Festes locals a Catalunya s’ha publicat al DOGC 6762, ordre EMO / 347/2014 de 26 de novembre. Si tenen dubtes respecte a l’aplicació dels dies de vacances, poden posar-se en contacte amb la nostra Assessoria Laboral VALLÈS ORIENTAL Lliçà d’Amunt, 7 de gener i 10 de setembre. Lliçà de Vall, 27 […]