La Declaració de la Renda és personal, per aquest motiu necessitem certa informació sobre vostè per poder analitzar-la i garantir una millor gestió de la seva Declaració de la Renda 2015 i impedir que pagui més IRPF del que li correspon. Qui ha de fer la Declaració de la Renda? Totes les persones que compleixin els […]

La recentment modificada Llei 26/2014, canvia, entre altres, les retencions o pagaments a compte de l’IRPF per als propers anys, que en termes generals es caracteritza per una tendència a la baixa. Cliqueu per veure el quadre publicat per l’Agéncia Tributària… Quadre de retencions i ingressos a compte de l’IRPF en 2015 i 2016

CINC MESURES RÀPIDES PER REDUIR l’IRPF ABANS DE FINAL D’ANY. 1-PLA DE PENSIONS. Us podeu estalviar fins a 46 de cada 100 euros aportats. 2-VIVENDA HABITUAL (comprada abans del 2013) El màxim d’inversió anual és de 9.040 euros i té una deducció del 15%. 3-ESPERAR FINS AL 2016. Si voleu vendre accions o immobles millor […]

Aquest és el CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS 2016 a CATALUNYA, publicat recentment i, que pot ser d’utilitat per confeccionar la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral. A part de tots aquests dies feiners que seran festius, cada municipi té dret a fixar dos dies laborals festius.  

En data 11 de juliol ha estat publicat en el BOE el “Real Decreto 9/2015, de 10 de Julio, de medidas Urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas y otras medidas de caràcter económico”. La principal modificació és la reducció dels tipus de […]

Parlem sobre el permís retribuït per a l’exercici del sufragi actiu en roperes les pròximes eleccions Municipals Aquest supòsit de permís retribuït està regulat en l’Estatut dels Treballadors, en el seu article 37.3.d) que estableix que el treballador té dret a un permís retribuït per a l’exercici del sufragi actiu. Per altra banda, el Departament d’Empresa i […]