La recentment modificada Llei 26/2014, canvia, entre altres, les retencions o pagaments a compte de l’IRPF per als propers anys, que en termes generals es caracteritza per una tendència a la baixa.

Cliqueu per veure el quadre publicat per l’Agéncia Tributària…

Quadre de retencions i ingressos a compte de l’IRPF en 2015 i 2016

Assessoria agencia tributaria