ass_renda14_home_800x400

 

 

 

 

 

 

 

 

La Declaració de la Renda és obligatòria per a totes les persones que compleixin els següents supòsits:

 • Ingressos anuals de 22.000 € o més, realitzats per un sol pagador.
 • Ingressos anuals d’11.200 € o més, realitzats per més d’un pagador.
 • Ingressos anuals de 1.500 € o més, com a rendiment mobiliari i increment de patrimoni.

Documentació necessària per a poder realitzar la Declaració de la Renda 2014

Ingressos personals:                                                                                                               

 • Certificat de treball.
 • Certificat de cobrament de l’INEM (atur / subsidi)
 • Certificat de cobrament I.T baixa temporal (malaltia, accident, maternitat, mútua…)
 • Certificat de cobrament de pensions (jubilació, invalidesa, viduïtat…)
 • Diversos: anualitats aliments, fons de pensió, beques, pla PIVE…

Certificats bancaris:                                                                                                                

 • Comptes corrents.
 • Fons d’inversió.
 • Lletres del tresor.
 • Llibreta d’estalvi.
 • Compte hipotecària.
 • Accions…

Documents Immobiliaris:                                                                                                        

 • Rebut de contribució i escriptura pública.
 • Rebuts de lloguer de l’habitatge habitual.
 • Rebut de l’IBI.
 • Rebuts de despeses en immobles arrendats.

Despeses deduïbles:                                                                                                               

 • Aportacions a plans de pensió.
 • Rebuts de la hipoteca de primer habitatge.
 • Les hipoteques signades a partir de l’1 de gener de 2013, no són deduïbles.
 • Despeses per adquisició de primer habitatge. (Notari, despeses bancàries…)
 • Despeses de custòdia de fills menors de 3 anys.
 • Donatius: creu roja, església catòlica, entitats reconegudes…

Increment de patrimoni:                                                                                                         

 • Justificants de compra-venda de patrimoni.
 • Pagaments plusvàlues (increment de valor del terreny, venda de béns immobles…)

Nota: També ha de tenir en compte:                                                                                    

 • Portar el llibre de família, per informar la variació dels membres de la família.
 • Aportar fotocòpia del NIF o DNI actualitzat.
 • Si és vostè Nou client cal que aporti la declaració de renda 2013.
 • Per a situacions com divorci, separació…, és imprescindible justificar amb la signatura del jutge.