Laboral

Aquest és el CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS 2019 a CATALUNYA, publicat recentment i, que pot ser d’utilitat per confeccionar la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral. A part de tots aquests 12 dies feiners que seran festius, els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals. Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2019 les següents: 1 […]

Aquest és el CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS 2018 a CATALUNYA, publicat recentment i, que pot ser d’utilitat per confeccionar la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral. A part de tots aquests dies feiners que seran festius, els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals. Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 les següents: 1 de […]

La Inspecció de Treball concreta que el control del registre de la jornada no és una obligació exigible per a les contractacions a temps complet. Us informem que les derreres sentències del Tribunal Suprem estableixen que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària per a les contractacions a temps […]

La sentència 25/2016 de l’Audiència Nacional de 19 de febrer de 2016 ha declarat: “L’obligació de l’empresa d’establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva que realitza la plantilla, que permeti comprovar l’adequat compliment dels horaris pactats, tant en el conveni sectorial com en els pactes d’empresa que siguin d’aplicació”. Aquesta sentència ha […]

  • 1
  • 2