Laboral

35è Aniversari

El passat 1 de febrer es van complir 35 anys des que el 1987 Maite Mompart va crear el despatx professional “Assessoria Mompart” a Lliçà d’Amunt, per donar servei d’assessorament a empreses, autònoms, institucions i particulars.Un despatx d’assessoria que als seus inicis es dedicava a les àrees Laboral, Fiscal i Comptable i que, des de […]

Aquest és el CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS 2019 a CATALUNYA, publicat recentment i, que pot ser d’utilitat per confeccionar la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral. A part de tots aquests 12 dies feiners que seran festius, els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals. Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2019 les següents: 1 […]

Aquest és el CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS 2018 a CATALUNYA, publicat recentment i, que pot ser d’utilitat per confeccionar la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral. A part de tots aquests dies feiners que seran festius, els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals. Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 les següents: 1 de […]

La Inspecció de Treball concreta que el control del registre de la jornada no és una obligació exigible per a les contractacions a temps complet. Us informem que les derreres sentències del Tribunal Suprem estableixen que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària per a les contractacions a temps […]

  • 1
  • 2