Fiscal

                La Declaració de la Renda és obligatòria per a totes les persones que compleixin els següents supòsits: Ingressos anuals de 22.000 € o més, realitzats per un sol pagador. Ingressos anuals d’11.200 € o més, realitzats per més d’un pagador. Ingressos anuals de 1.500 € o més, com […]