Fiscal

La Declaració de la Renda és personal, per aquest motiu necessitem certa informació sobre vostè per poder analitzar-la i garantir una millor gestió de la seva Declaració de la Renda 2021 i impedir que pagui més IRPF del que li correspon. Ja pot preparar tota la documentació relativa a: Ingressos personals: Certificat de treball. Certificat […]

35è Aniversari

El passat 1 de febrer es van complir 35 anys des que el 1987 Maite Mompart va crear el despatx professional “Assessoria Mompart” a Lliçà d’Amunt, per donar servei d’assessorament a empreses, autònoms, institucions i particulars.Un despatx d’assessoria que als seus inicis es dedicava a les àrees Laboral, Fiscal i Comptable i que, des de […]

La Declaració de la Renda és personal, per aquest motiu necessitem certa informació sobre vostè per poder analitzar-la i garantir una millor gestió de la seva Declaració de la Renda 2018 i impedir que pagui més IRPF del que li correspon. Qui ha de fer la Declaració de la Renda? Totes les persones que compleixin els casos […]

La Declaració de la Renda és personal, per aquest motiu necessitem certa informació sobre vostè per poder analitzar-la i garantir una millor gestió de la seva Declaració de la Renda 2016 i impedir que pagui més IRPF del que li correspon. Qui ha de fer la Declaració de la Renda? Totes les persones que compleixin els […]

•El 2 d’octubre de 2016, és la data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. •Aquesta Llei obliga, entre d’altres, a les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Entre les entitats sense personalitat jurídica s’inclouen les […]