Comptable

35è Aniversari

El passat 1 de febrer es van complir 35 anys des que el 1987 Maite Mompart va crear el despatx professional “Assessoria Mompart” a Lliçà d’Amunt, per donar servei d’assessorament a empreses, autònoms, institucions i particulars.Un despatx d’assessoria que als seus inicis es dedicava a les àrees Laboral, Fiscal i Comptable i que, des de […]

NORMATIVA D’APLICACIÓ: – Directiva 2010/45/UE, de 13 de juliol de 2010, per la que es modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema comú de l’Impost sobre el Valor Afegit, en el que respecta a les normes de facturació. – Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen […]