Parlem sobre el permís retribuït per a l’exercici del sufragi actiu en roperes les pròximes eleccions Municipals Aquest supòsit de permís retribuït està regulat en l’Estatut dels Treballadors, en el seu article 37.3.d) que estableix que el treballador té dret a un permís retribuït per a l’exercici del sufragi actiu. Per altra banda, el Departament d’Empresa i […]

                La Declaració de la Renda és obligatòria per a totes les persones que compleixin els següents supòsits: Ingressos anuals de 22.000 € o més, realitzats per un sol pagador. Ingressos anuals d’11.200 € o més, realitzats per més d’un pagador. Ingressos anuals de 1.500 € o més, com […]

NORMATIVA D’APLICACIÓ: – Directiva 2010/45/UE, de 13 de juliol de 2010, per la que es modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema comú de l’Impost sobre el Valor Afegit, en el que respecta a les normes de facturació. – Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen […]

El calendari 2015 de Festes locals a Catalunya s’ha publicat al DOGC 6762, ordre EMO / 347/2014 de 26 de novembre. Si tenen dubtes respecte a l’aplicació dels dies de vacances, poden posar-se en contacte amb la nostra Assessoria Laboral VALLÈS ORIENTAL Lliçà d’Amunt, 7 de gener i 10 de setembre. Lliçà de Vall, 27 […]