09des. 2015

CINC MESURES RÀPIDES PER REDUIR l’IRPF ABANS DE FINAL D’ANY. 1-PLA DE PENSIONS. Us podeu estalviar fins a 46 de cada 100 euros aportats. 2-VIVENDA HABITUAL (comprada abans del 2013) El màxim d’inversió anual és de 9.040 euros i té una deducció del 15%. 3-ESPERAR FINS AL 2016. Si voleu vendre accions o immobles millor […]

19nov. 2015

Aquest és el CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS 2016 a CATALUNYA, publicat recentment i, que pot ser d’utilitat per confeccionar la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral. A part de tots aquests dies feiners que seran festius, cada municipi té dret a fixar dos dies laborals festius.  

21jul. 2015

En data 11 de juliol ha estat publicat en el BOE el “Real Decreto 9/2015, de 10 de Julio, de medidas Urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas y otras medidas de caràcter económico”. La principal modificació és la reducció dels tipus de […]

18maig 2015

Parlem sobre el permís retribuït per a l’exercici del sufragi actiu en roperes les pròximes eleccions Municipals Aquest supòsit de permís retribuït està regulat en l’Estatut dels Treballadors, en el seu article 37.3.d) que estableix que el treballador té dret a un permís retribuït per a l’exercici del sufragi actiu. Per altra banda, el Departament d’Empresa i […]

05maig 2015

                La Declaració de la Renda és obligatòria per a totes les persones que compleixin els següents supòsits: Ingressos anuals de 22.000 € o més, realitzats per un sol pagador. Ingressos anuals d’11.200 € o més, realitzats per més d’un pagador. Ingressos anuals de 1.500 € o més, com […]

17març 2015

NORMATIVA D’APLICACIÓ: – Directiva 2010/45/UE, de 13 de juliol de 2010, per la que es modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema comú de l’Impost sobre el Valor Afegit, en el que respecta a les normes de facturació. – Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen […]