07nov. 2016

Aquest és el CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS 2017 a CATALUNYA, publicat recentment i, que pot ser d’utilitat per confeccionar la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral. A part de tots aquests dies feiners que seran festius, cada municipi té dret a fixar dos dies laborals festius. De les tretze festes oficials n’hi ha una, […]

02nov. 2016

•El 2 d’octubre de 2016, és la data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. •Aquesta Llei obliga, entre d’altres, a les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Entre les entitats sense personalitat jurídica s’inclouen les […]

08set. 2016

Aquesta és una informació molt important per al desenvolupament òptim de la seva activitat empresarial. Li recordem que, segons l’article 4 del RD 1363/2010, les societats anònimes o les societats limitades, entre altres, tenen l’obligació de posseir en un equip informàtic de la seva propietat, un certificat digital emès per la FNMT (Fàbrica Nacional de […]

28abr. 2016

La Declaració de la Renda és personal, per aquest motiu necessitem certa informació sobre vostè per poder analitzar-la i garantir una millor gestió de la seva Declaració de la Renda 2015 i impedir que pagui més IRPF del que li correspon. Qui ha de fer la Declaració de la Renda? Totes les persones que compleixin els […]

14des. 2015

La recentment modificada Llei 26/2014, canvia, entre altres, les retencions o pagaments a compte de l’IRPF per als propers anys, que en termes generals es caracteritza per una tendència a la baixa. Cliqueu per veure el quadre publicat per l’Agéncia Tributària… Quadre de retencions i ingressos a compte de l’IRPF en 2015 i 2016

09des. 2015

CINC MESURES RÀPIDES PER REDUIR l’IRPF ABANS DE FINAL D’ANY. 1-PLA DE PENSIONS. Us podeu estalviar fins a 46 de cada 100 euros aportats. 2-VIVENDA HABITUAL (comprada abans del 2013) El màxim d’inversió anual és de 9.040 euros i té una deducció del 15%. 3-ESPERAR FINS AL 2016. Si voleu vendre accions o immobles millor […]