09nov. 2016

La sentència 25/2016 de l’Audiència Nacional de 19 de febrer de 2016 ha declarat: “L’obligació de l’empresa d’establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva que realitza la plantilla, que permeti comprovar l’adequat compliment dels horaris pactats, tant en el conveni sectorial com en els pactes d’empresa que siguin d’aplicació”. Aquesta sentència ha […]

07nov. 2016

Aquest és el CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS 2017 a CATALUNYA, publicat recentment i, que pot ser d’utilitat per confeccionar la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral. A part de tots aquests dies feiners que seran festius, cada municipi té dret a fixar dos dies laborals festius. De les tretze festes oficials n’hi ha una, […]

02nov. 2016

•El 2 d’octubre de 2016, és la data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. •Aquesta Llei obliga, entre d’altres, a les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Entre les entitats sense personalitat jurídica s’inclouen les […]

08set. 2016

Aquesta és una informació molt important per al desenvolupament òptim de la seva activitat empresarial. Li recordem que, segons l’article 4 del RD 1363/2010, les societats anònimes o les societats limitades, entre altres, tenen l’obligació de posseir en un equip informàtic de la seva propietat, un certificat digital emès per la FNMT (Fàbrica Nacional de […]

28abr. 2016

La Declaració de la Renda és personal, per aquest motiu necessitem certa informació sobre vostè per poder analitzar-la i garantir una millor gestió de la seva Declaració de la Renda 2015 i impedir que pagui més IRPF del que li correspon. Qui ha de fer la Declaració de la Renda? Totes les persones que compleixin els […]

14des. 2015

La recentment modificada Llei 26/2014, canvia, entre altres, les retencions o pagaments a compte de l’IRPF per als propers anys, que en termes generals es caracteritza per una tendència a la baixa. Cliqueu per veure el quadre publicat per l’Agéncia Tributària… Quadre de retencions i ingressos a compte de l’IRPF en 2015 i 2016