15nov. 2018

Aquest és el CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS 2019 a CATALUNYA, publicat recentment i, que pot ser d’utilitat per confeccionar la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral. A part de tots aquests 12 dies feiners que seran festius, els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals. Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2019 les següents: 1 […]

24nov. 2017

Aquest és el CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS 2018 a CATALUNYA, publicat recentment i, que pot ser d’utilitat per confeccionar la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral. A part de tots aquests dies feiners que seran festius, els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals. Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 les següents: 1 de […]

26maig 2017

La Inspecció de Treball concreta que el control del registre de la jornada no és una obligació exigible per a les contractacions a temps complet. Us informem que les derreres sentències del Tribunal Suprem estableixen que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària per a les contractacions a temps […]

26abr. 2017

La Declaració de la Renda és personal, per aquest motiu necessitem certa informació sobre vostè per poder analitzar-la i garantir una millor gestió de la seva Declaració de la Renda 2016 i impedir que pagui més IRPF del que li correspon. Qui ha de fer la Declaració de la Renda? Totes les persones que compleixin els […]

07març 2017

Desde el departamento Jurídico de Assessoria Mompart ponemos a su disposición diversos servicios para revisar y/o reclamar las posibles reclamaciones sobre: Cláusula Suelo | Gastos de Hipoteca | Plusvalía Municipal | Ley de la Segunda Oportunidad | Desahucio | Llámenos sin compromiso y le informaremos de cómo proceder para que sus reclamaciones sean efectivas. Teléfono: […]

09nov. 2016

La sentència 25/2016 de l’Audiència Nacional de 19 de febrer de 2016 ha declarat: “L’obligació de l’empresa d’establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva que realitza la plantilla, que permeti comprovar l’adequat compliment dels horaris pactats, tant en el conveni sectorial com en els pactes d’empresa que siguin d’aplicació”. Aquesta sentència ha […]